Inni o nas

„MYŚL” - Biuletyn Związku Nauczycielstwa Polskiego w Kanadzie nr 175 zima 2010r.

„Zło Tańcem Zwyciężaj”

„(…) Aktorów gościła Szkoła Polska w Oshawie w sobotę 19 lutego b.r. Duża sala parafialna św. Jadwigi została wypełniona po brzegi. Przyjechały dzieci z rodzicami ze Scarborough, z Peterborough, no i oczywiście uczniowie, nauczyciele, rodzice oraz duchowieństwo z Oshawy. Podobnie, jak w Kitchener widownia, szczególnie ta najmłodsza, reagowała bardzo żywo na prezentowane przez aktorów słowa, muzykę, taniec i śpiew. Na pewno pozostanie w ich pamięci morał inscenizacji. Dobre uczynki wypływają z serca i działają jak eliksir na zbolałe, cierpiące i doświadczane złem osoby. Piękno muzyki i tańca bardzo pozytywnie wpływa na nasza psychikę. Warto żyć dobrze, warto dzielić dobro. To się udziela innym i jest piękne. Wyzwala w nas dynamizm, siłę działania i sens życia. (…)
Cieszymy się, że grupa Gdańszczan w porozumieniu ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego była inicjatorem tego kulturalnego przedsięwzięcia.(…)”

Siostra Dolores Pius

„Zło Tańcem Zwyciężaj” Spektakl Teatru Rozmaitości w Kitchener

„W sobotę 5 lutego 2011 roku w naszej szkole, czyli w Polskiej Szkole im. K. Gzowskiego w Kitchener, odbyło się pierwsze kanadyjskie przedstawienie Teatru Rozmaitości z Gdańska „Zło tańcem zwyciężaj”. Spektakl obejrzeli uczniowie polskich szkół z Cambridge, Guelph i Kitchener (wiek od 4 do 14 lat). Były również dzieci młodsze oraz rodzice i dziadkowie naszych uczniów. Spektakl odniósł duży sukces. Dzieci z wielką przyjemnością obejrzały przedstawienie, bardzo aktywnie reagowały w trakcie spektaklu na grę aktorów, na pojawiające się różne postacie lalkowe, na taniec i piosenki. Wśród widowni było dużo śmiechu i radości. Brawa na koniec spektaklu były tak gromkie, że aktorzy zmuszeni byli do bisów. Po spektaklu odbyło się spotkanie z aktorami, podczas którego dzieci zadawały pytania, wyrażały opinie i otrzymywały autografy aktorów. Wyrażając swoją opinię, jak również opinie nauczycielek i rodziców naszych uczniów pragnę podkreślić, że ten spektakl wypełniony pięknym polskim tekstem opracowanym przez pana Adama Gromadzkiego, profesjonalną grą aktorską, bardzo ładną muzyką i wdzięcznym tańcem pani Agnieszki Skawińskiej powinno zobaczyć jak najwięcej młodych widzów. Nasze dzieci miały prawdziwą ucztę teatralną… i to w języku polskim!(…)”

Anna Wyszomierska – kierowniczka Polskiej Szkoły im. K. Gzowskiego w Kitchener

Teatr Rozmaitości z Gdańska w Oshawie

„Dnia 19 lutego br. gościliśmy Teatr Rozmaitości z Gdańska z przedstawieniem „Zło tańcem zwyciężaj”. Sala parafialna kościoła Świętej Jadwigi przemieniła się na ten czas w salę teatralną i wypełniona była prawie po brzegi. Spektakl, który rozpoczął się o godzinie 11.00, obejrzeli uczniowie ze szkół polskich w Oshawie, Scarborough i Peterborough oraz rodzice, dziadkowie i opiekunowie. Publiczność dopisała.(…)
Spektakl zrealizowany był w konwencji teatru otwartego przy aktywnym udziale młodej publiczności, która włączyła się do zabawy klaskaniem i pomaganiem w śpiewie i rozmową z aktorami. Było śmiesznie i wesoło. Najlepszą oznaką sukcesu był fakt, że dzieci słuchały w skupieniu przez prawie 50 minut, a cisza przerywana była od czasu do czasu wybuchami śmiechu publiczności.
Połączenie żywej gry aktorów i kukiełek dało nowy wymiar przedstawienia. To był magiczny świat teatru nie tylko dla dzieci, ale także dla dorosłych, bo kto nie lubi bajki?
Głównymi atutami przedstawienia były dobre tempo akcji, świetny kontakt z widownią oraz staranne podawanie tekstu, który był zrozumiały dla polonijnych dzieci.
Na zakończenie publiczność nagrodziła artystów gorącymi oklaskami. Przemawiali dyrektor szkoły polskiej pani Stefania Michalska, ksiądz proboszcz Stanisław Rakiej oraz reżyser sztuki Adam Gromadzki. Wspólne zdjęcia z aktorami na scenie, rozmowy oraz autografy stały się jakby przedłużeniem przedstawienia. (…) Spotkanie z teatrem polskim zrobiło na nas duże wrażenie i pozostanie na długo w pamięci. Była to wspaniała niespodzianka na Dzień Rodziny.(…)”

Ewa Najchow

Oshawa. Aktorzy z Gdańska, ks.Proboszcz S.Rakiej, Grono  Nauczycielskie z Oshawy i s. Dolores z Peterborough

Oshawa. Aktorzy z Gdańska, ks.Proboszcz S.Rakiej, Grono Nauczycielskie z Oshawy i s. Dolores z Peterborough

Kitchener. Aktorzy z Gdańska w finałowej scenie spektaklu Zło tańcem zwyciężaj

Kitchener. Aktorzy z Gdańska w finałowej scenie spektaklu " Zło tańcem zwyciężaj"

Kitchener. Aktorzy z Gdańska podczas spotkania z dziećmi po przedstawieniu

Kitchener. Aktorzy z Gdańska podczas spotkania z dziećmi po przedstawieniu

Teatr Rozmaitości Adama Gromadzkiego